Sekce pro poradce Online access

FlexMax Konto je flexibilní investiční program poskytující investorům maximální míru investiční svobody a potřebné flexibility pro vytvoření finanční rezervy a realizaci svých životních cílů a potřeb.

Úvod

Aby ste se stali úspěšnými investory na kapitálových trzích nepotřebujete nutně vlastnit obrovské jmění. Efektivně zhodnocovat své peněžní prostředky prostřednictvím kapitálových trhů může pomocí produktu FlexMax Konto kdokoliv bez ohledu na věk, společenské postavení, nebo zdravotní stav.

K dosažení vytyčených investičních cílů - penze, vlastní bydlení či studium dětí, jsou důležité především tyto základní předpoklady: Zodpovědně sestavený finanční plán, disciplína, čas a pravidelnost.

FlexMax Konto = Flexibilita v investování

© 2022 International Investment Platform, o.c.p., a.s.