Sekce pro poradce Online access

FlexMax Konto je flexibilní investiční program poskytující investorům maximální míru investiční svobody a potřebné flexibility pro vytvoření finanční rezervy a realizaci svých životních cílů a potřeb.

FlexMax Konto

FlexMax Konto je flexibilní investiční program pravidelného investování, vytvářející výnosy potřebné pro zabezpečení budoucnosti a pokrytí významných životních potřeb, cílů a snů. Pomáhá realizovat Vaše cíle a sny v různých časových horizontech. Umožňuje Vám investovat v dlouhodobém horizontu a vytvořit si příjem na období Vašeho důchodu, anebo realizovat Vaše plány v kratším časovém období.

FlexMax Konto Vám nabízí unikátní mix investičních nástrojů předních světových investičních správců - J.P.Morgan, Goldman Sachs, Fidelity, Franklin Templeton, atd. - v kombinaci s regionálními investičními manažery specializovanými na atraktivní, rychle rozvíjející se trhy.

FlexMax Konto Vám umožní globální diversifikaci Vašich investic napříč jednotlivými třídami aktiv, sektorů a investičních strategií. Těm zkušenějším investorům otevírá FlexMax Konto bránu k desítkám otevřených podílových fondů.

© 2022 International Investment Platform, o.c.p., a.s.