Sekce pro poradce Online access

FlexMax Konto je flexibilní investiční program poskytující investorům maximální míru investiční svobody a potřebné flexibility pro vytvoření finanční rezervy a realizaci svých životních cílů a potřeb.

FlexMax Konto

FlexMax Konto je flexibilní investiční program pravidelného investování, vytvářející výnosy potřebné pro zabezpečení budoucnosti a pokrytí významných životních potřeb, cílů a snů. Pomáhá realizovat Vaše cíle a sny v různých časových horizontech. Umožňuje Vám investovat v dlouhodobém horizontu a vytvořit si rentu na období Vašeho důchodu anebo realizovat Vaše plány v kratším časovém období.

FlexMax Konto Vám nabízí unikátní mix investičních nástrojů předních světových investičních správců - J.P.Morgan, Goldman Sachs, Fidelity, Franklin Templeton, atd. - v kombinaci s regionálními investičními manažery specializovanými na atraktivní rychle rozvíjející se trhy.

FlexMax Konto Vám umožní globální diversifikaci Vašeho portfolia napříč jednotlivými třídami aktiv, sektorů a investičních strategií.

FlexMax Konto nabízí začínajícím investorům rizikově odstupňovaná a pravidelně aktualizovaná portfolia. Těm zkušenějším otevírá bránu k desítkám otevřených podílových fondů, ze kterých mohou sami svá investiční portfolia vytvářet a aktivně do jejich složení zasahovat v průběhu investičního horizontu.

© 2019 Cornhill Management