Sekce pro poradce Online access

FlexMax Konto je flexibilní investiční program poskytující investorům maximální míru investiční svobody a potřebné flexibility pro vytvoření finanční rezervy a realizaci svých životních cílů a potřeb.

Pravidelné investování

Pravidelné investování spolu s dlouhodobým přístupem tvoří základ úspěšné investiční strategie.

Správně načasovat investici je velmi obtížné…

Pro běžného investora je velmi obtížné určit ideální okamžik pro vstup a výstup z kapitálových trhů neboli správně načasovat svou investici. Trhy mohou přinášet pozitiva na dlouhém horizontu, nicméně z krátkodobého pohledu jejich hodnota kolísá s ohledem na aktuální zprávy, sentiment, tržní očekávání a konkurenční prostředí. Nikdo není schopný ideálně investici načasovat. Investoři mají tendenci nakupovat v období, kdy je příznivé tržní prostředí a ceny rostou a naopak v období poklesu cen a všeobecně narůstající nervozity své investice odprodávají z důvodu minimalizace ztrát.
Přijmout rozhodnutí, kdy zainvestovat, je jedno z nejtěžších a nejvíce stresujících rozhodnutí, které člověk musí udělat. Jak se tomuto rozhodnutí úspěšně vyhnout?

Pravidelná investice přináší výhody v dlouhém horizontu

Jednou z nejlepších cest, jak se vyhnout nutnosti přijmout stresující rozhodnutí o načasování investice a zároveň vzdorovat potenciálnímu tržnímu riziku je investovat na pravidelné bázi. Hlavní výhodou této strategie je technika průměrování nákladů, při které je riziko špatného načasování trhu potlačeno tím, že nakupujete jednotky v pravidelných intervalech. Průměrování nákladů Vám zajistí, že v období poklesu trhů za své prostředky nakupujete více cenných papírů a v období růstu zase méně. Z dlouhodobého pohledu bude Vaše průměrná nákupní cena pravděpodobně nižší než průměrná tržní cena. Podstatu této techniky vysvětlíme na jednoduchém příkladu.

pravidelne-investovani

© 2019 Cornhill Management