Sekce pro poradce Online access

FlexMax Konto je flexibilní investiční program poskytující investorům maximální míru investiční svobody a potřebné flexibility pro vytvoření finanční rezervy a realizaci svých životních cílů a potřeb.

Pravidelné investování

Pravidelné investování spolu s dlouhodobým přístupem tvoří základ úspěšné investiční strategie.

Správně načasovat investici je velmi obtížné…

Pro běžného investora je velmi obtížné určit ideální okamžik pro vstup a výstup z kapitálových trhů neboli správně načasovat svou investici. Trhy mohou přinášet pozitiva na dlouhém horizontu, nicméně z krátkodobého pohledu jejich hodnota kolísá s ohledem na aktuální zprávy, sentiment, tržní očekávání a konkurenční prostředí. Nikdo není schopný ideálně investici načasovat. Investoři mají tendenci nakupovat v období, kdy je příznivé tržní prostředí a ceny rostou a naopak v období poklesu cen a všeobecně narůstající nervozity své investice odprodávají z důvodu minimalizace ztrát.
Přijmout rozhodnutí, kdy zainvestovat, je jedno z nejtěžších a nejvíce stresujících rozhodnutí, které člověk musí udělat. Jak se tomuto rozhodnutí úspěšně vyhnout?

Pravidelná investice přináší výhody v dlouhém horizontu

Jednou z nejlepších cest, jak se vyhnout nutnosti přijmout stresující rozhodnutí o načasování investice a zároveň vzdorovat potenciálnímu tržnímu riziku je investovat na pravidelné bázi. Hlavní výhodou této strategie je technika průměrování nákladů, při které je riziko špatného načasování trhu potlačeno tím, že nakupujete jednotky v pravidelných intervalech. Průměrování nákladů Vám zajistí, že v období poklesu trhů za své prostředky nakupujete více cenných papírů a v období růstu zase méně. Z dlouhodobého pohledu bude Vaše průměrná nákupní cena pravděpodobně nižší než průměrná tržní cena. Podstatu této techniky vysvětlíme na jednoduchém příkladu.

pravidelne-investovani

Upozornění

Tento příklad slouží výlučně pro prezentaci možnosti složeného úročení v čase a nesmí být použit jako předpoklad zhodnocení investičního programu FlexMax Konto. Data uvedené v rámci téhle internetové stránky mají pouze informativní charakter a nepředstavují žádnou nabídku na uzavření smlouvy o investičních službách ani nabídku na úpis klienta nebo odpovědi na zde uvedené otázky. Uvedené informace nenahrazují investiční poradenství a jakékoliv případné dotazy by měly být zodpovězeny Vaším finančním poradcem, nebo se obraťte na bezplatní infolinku 800 11 11 44. Prezentované grafy a příklady jsou založeny na fiktivních datech a neobsahují informace o minulé výkonnosti investiční služby, informace o simulované historické výkonnosti investiční služby v minulosti nebo předpovědi budoucího vývoje investiční služby nebo právní či jiné zavazující informace. Jakékoliv informace o možných nebo očekávaných výnosech jsou uvedeny pouze za účelem ilustrování způsobu kalkulace hodnoty investice, proto negarantují jakékoliv výnosy klientovy investice. Situace modelované v dokumentu slouží pouze jako názorný příklad, mají pouze ilustrativní charakter a podléhají splnění podmínek uvedených v obchodních podmínkách a jsou stanoveny Sazebníkem poplatků. Investice prostřednictvím investičního programu FlexMax Konto mohou kolísat; minulá výkonnost není zárukou obdobných výnosu v budoucnosti. Informace zde uvedené nezahrnují vliv poplatků, správcovských poplatků a jiných nákladů, které mohou ovlivnit výkonnost. Všechny poplatky a náklady, které mohou ovlivnit výkonnost, jsou uvedeny v Sazebníku poplatků. Hodnota investice prostřednictvím investičního programu FlexMax Konto se může zvyšovat nebo snižovat a investovaná částka není garantovaná. Před vyplněním návrhu smlouvy se ujistěte, že jste se seznámili s podmínkami produktu, včetně Sazebníku poplatků a všech informací, které se týkají investiční služby. Specifická daňová hlediska mohou záviset na individuální situaci klienta a na znění relevantních právních předpisů a mohou se v budoucnosti měnit. Veškeré dotazy proto konzultujte se svým daňovým poradcem. Poskytovatel investiční služby je společnost International Investment Platform, o.c.p., a.s. s registrovaným sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. Informace byly získány International Investment Platform, o.c.p., a.s. z pečlivě vybraných zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé a veškeré údaje jsou považovány za správné v době zveřejnění. International Investment Platform, o.c.p., a.s. není zodpovědná za přesnost uvedených informací, které se mohou měnit bez předchozího upozornění.

© 2022 International Investment Platform, o.c.p., a.s.