Sekce pro poradce Online access

FlexMax Konto je flexibilní investiční program poskytující investorům maximální míru investiční svobody a potřebné flexibility pro vytvoření finanční rezervy a realizaci svých životních cílů a potřeb.

Výhody

FlexMax Konto poskytuje investiční svobodu a umožňuje

 • aktivně se podílet na tvorbě investiční strategie
 • výběr ze široké nabídky podílových fondů s různým zaměřením
 • investovat do fondů předních světových správců např. J.P.Morgan, Goldman Sachs, Fidelity, Franklin Templeton,...
 • flexibilně měnit investiční portfolio vzhledem k aktuálním tržním a životním podmínkám
 • výběr způsobu výplaty na konci investičního horizontu - jednorázově nebo pravidelně

FlexMax Konto umožňuje prostřednictvím maximální míry variability a flexibility nastavit investiční program zcela podle Vašich potřeb a možností:

 • pravidelná investice od 500 Kč měsíčně
 • výběr způsobu investování - pravidelně anebo jednorázově
 • doba investovaní od 5 let
 • volba frekvence pravidelné investice – měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční
 • možnost změny výše pravidelné investice a frekvence placení v průběhu investování

FlexMax Konto Vám bezplatně poskytuje

 • jednoduchý přístup k peněžním prostředkům i v průběhu trvání smlouvy
 • změnu investičního portfolia jednou za rok
 • pravidelný roční výpis
 • online přístup k Vašemu investičnímu účtu

© 2022 International Investment Platform, o.c.p., a.s.