Sekce pro poradce Online access

FlexMax Konto je flexibilní investiční program poskytující investorům maximální míru investiční svobody a potřebné flexibility pro vytvoření finanční rezervy a realizaci svých životních cílů a potřeb.

Tvorba portfolia

Poznej sám sebe

Prvním krokem při sestavování portfolia je důkladná osobní analýza – identifikace investičních cílů, stanovení rizikového profilu a časového horizontu. S finanční analýzou Vám jistě pomůže i registrovaný finanční poradce.

Vyberte vhodná aktiva a diversifikujte své portfolio

Rozhodujícím faktorem budoucího úspěchu je volba vhodných investičních nástrojů odpovídajících Vašemu rizikovém profilu a široká diversifikace napříč jednotlivými třídami aktiv.

Investujte pravidelně a dlouhodobě

I menší částky investované pravidelně mohou způsobit velký rozdíl ve výkonnosti na dlouhém horizontu. Disciplína je klíčem k úspěchu. Investujte dlouhodobě.

Pravidelná kontrola

Sledujte své portfolio: Minimálně jednou ročně. Kontrolujte, zda složení Vašeho portfolia stále odpovídá Vašim cílům a aktuálnímu rizikovému profilu. Pokud je to nutné, upravte složení Vašeho portfolia.

Kdy začít?

Není důležité kolik, ale začít včas!!!

Jedním z nejdůležitějších spojenců pro každého investora je čas. Dlouhodobý investiční horizont Vám pomůže snížit riziko pramenící z kolísavosti finančních trhů. Čím déle necháte své prostředky aktivně pracovat na kapitálových trzích, tím více se Vám také podaří ovládnout efekt složeného úročení ve svůj prospěch. Nikdy není pozdě začít. Nejdůležitější ze všeho je se rozhodnout. Následující příklad ukazuje výhody rychlého rozhodnutí.

kdy_zacit

Pravidelné investování je jako sněhová koule, kterou pustíte z kopce. Čím delší bude kopec, tím větší kouli můžete nalézt na jeho úpatí!!!

© 2019 Cornhill Management